Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 02/11/20

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II zamówienia


k.z.