Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 02/11/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF


k.z.