Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 30/10/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.