Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/10/20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


k.z.