Informacja z otwarcia ofert na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” – zapytanie II 25/09/20

informacja o otwarciu ofert – wiata II


k.z.