Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 25/09/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.