Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa”- zapytanie II 25/09/20

informacja o unieważnieniu postępowania – wiata II


k.z.