Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowania „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 17/09/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.