Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 11/09/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.