Obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej 27/08/20

Jedną z lokalnych perełek, są drewniane kościoły i cerkwie rozsiane po ziemi gorlickiej – pięć z nich zostało wpisanych na listę UNESCO, co jest ewenementem w skali kraju. Doskonale wiedzą o tym członkowie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, dlatego niedawno o tych niezwykłych budowlach powstały wyjątkowe filmy. Zobaczcie jak wyglądają świątynie w Kwiatoniu, Brunarach, Owczarach, Sękowej i Binarowej w obiektywie kamery.

Filmy powstały w ramach projektu realizowanego przez ZGZG. Ich premierze towarzyszy też wydanie małej publikacji, która jest już dostępna nieodpłatnie m.in. w Pawilonie Historii Miasta.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Różnorodności Biologicznej Karpat Stakčín – Słowacja”, która w ramach programu Małych Grantów na lata 2019 – 2020 udzieliła dofinansowania w kwocie 4995 euro (90% kosztów kwalifikowalnych). W ramach projektu wydanych zostało 5 000 sztuk foldera „Obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej” oraz zrealizowano 5 filmów i 1 spot reklamowy ukazujących 5 drewnianych obiektów sakralnych Ziemi Gorlickiej wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach

Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu


k.z.