Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa 07/08/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.