Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn: „Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 31/07/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.