Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 25/06/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.