Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 22/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.