Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie p.n. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie Miasta Bobowa” 18/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.