Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 16/06/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.