Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa” 15/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF


k.z.