Informacja z otwarcia ofert na zadania pn. Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 15/06/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.