Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 10/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Umowa z Wykonawcą – projekt

Załącznik nr 4 Specyfikacja

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ 2

 


k.z.