Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu drogowego pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 10/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.