„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” 05/06/20

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do konkursu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”, w ramach którego mieszkańcy Gminy Bobowa będą mogli uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu zbiorników na deszczówkę. Środki na ten cel są ograniczone, a zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania. Dodatkowo mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 % kosztów realizacji zadania (dofinansowanie będzie stanowić 85%).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się poniżej i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej, w wyznaczonym do tego miejscu w terminie do 10 czerwca 2020 r.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 18 351 43 00 wew. 25.

A N K I E T A


k.z.