Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 04/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Warunki

Załącznik nr 1 i 2

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy


k.z.