Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi 04/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.06.2020


k.z.