Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 03/06/20

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik-nr-3-Umowa-z-Wykonawcą-projekt

Załącznik-nr-4-Specyfikacja

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ 2


k.z.