Zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 03/06/20

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem

Zapytanie Ofertowe – Folie


k.z.