ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030 29/05/20

zapytanie strategia

zal nr 1 – formularz ofertowy

zal nr 2- oswiadczenie – spełnienie warunków

zal nr 3 – wykaz osob

zał. nr 4 -wykaz zrealizowanych usług

zał. nr 5 – wzór umowy termin

 


k.z.