Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Bobowa” 27/05/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.