Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 21/05/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik Nr 1 – załacznik graficzny

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy


k.z.