Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 20/05/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.