Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 15/05/20

zapytanie ofertowe

Załacznik nr1 – załacznik graficzny

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy


k.z.