E-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego 15/05/20

E-usługa na Gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwazgonu


k.z.