Zakup i dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Bobowa” 14/05/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1-formularz cenow

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytania zdalna szkoła

Odpowiedź na pytania zdalna szkoła Wykonawca II

Odpowiedź na pytania zdalna szkoła Wykonawca III


k.z.