Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2020 r. 06/04/20

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bc7e46ea-f494-45f4-b5e5-a0223838ae29

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji jest następujący:

https://youtu.be/nDa4QXyX0Qw


k.z.