Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku 30/03/20

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5989bca9-7645-424c-b63b-7839cf0fa6b2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert.

Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa, pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=lOW6v8fV72Y

 


k.z.