Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa dla miasta Bobowa 03/03/20

OBWIESZCZENIE


k.z.