Konsultacje nad planem ochrony powietrza 20/01/20

Burmistrz Bobowej informuje, że Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych i wstępne materiały dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego dostępne są na stronie https://powietrze.malopolska.pl


k.z.