Główny księgowy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej 16/01/20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie – o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Oświadczenie

Klauzula informacyjna


k.z.