Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1464K Bobowa-Brzana w km 0+202,50 do km 0+318,30. 13/01/20

Obwieszczenie (PDF)


k.z.