Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektów w 2020 r. 02/01/20

Zarządzenia Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku,na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na obszarze gminy Bobowa


k.z.