ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 24/12/19

Zapytanie ofertowe

zal nr 1 – formularz ofertowy

zal nr 2- oświadczenie o warunkach

zal nr 3 -umowa


k.z.