Informacja o podziale działek nr 788 i 289 w Siedliskach 02/12/19

Informacja

Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 788, nr 289 położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska, Gmina Bobowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300, wew. 26


k.z.