Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035” 07/11/19

Informacja z otwarcia ofert PDF


k.z.