Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 30/10/19

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Fiszka z opisem przedsięwzięcia

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób.


k.z.