Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 28/10/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 4 – opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 – Umowa Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (1) Informacja o unieważnieniu


k.z.