Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” 25/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.