Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej 23/10/19

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  – przystąpienia Gminy Bobowa do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
  – przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
  – wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,
  – wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobowa,
  – przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2018/2019,
  – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!