Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 15/10/19

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF


k.z.