Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część III (wyposażenie meblowe) 09/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej – meble. PDF


k.z.