Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarzy z okresu I wojny światowej związanych z historią walk i męczeństwa narodu polskiego w Gminie Bobowa” – etap I (konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach) 09/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cmentarz PDF


k.z.