Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 20/09/19

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83a53274-8b4e-4694-a6d4-bfa1c1ea45a5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Modyfikacja SIWZ 27.09.2019r.

Modyfikacja SIWZ

załącznik nr 6 do specyfikacji – oferta


k.z.